• Hakkınız Olan Tazminat

    2007-2011 Yılları Arasında 12 Banka Tarafından Fazla Alınan Faizleri Tazminatı İle İade Alabilirsiniz.

BANKALARIN BÜYÜK OYUNU

12 Bankaya Karşı Kartel Faizi
Tazminat Davası!

Rekabet Kurumu’nun 2013 yılında yapmış olduğu incelemeler sonucunda Türkiye’nin 12 büyük bankasının 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında hukuka aykırı bir şekilde uygulamaları gereken azami faiz oranlarından daha yüksek faiz uyguladığı ve müşterilerinin zararına sebebiyet verdiği, birbiriyle anlaşmalı 12 Bankanın bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

12 Bankanın yapmış olduğu bu hukuksuzluğu tespit eden Rekabet Kurumu bankalara 1.116.957.468 TL idari para cezası kesmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından kesilen idari para cezasına karşı dava açan ve cezaya itiraz eden bankaların talebi Danıştay tarafından reddedilmiş ve bankaların bu eylemlerinin hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmiştir.


Ekibimizle İrtibata Geçin!

0532 274 75 83

Tazminat Talebinin Dayanağı Nedir?

Müşterilerinden olması gerekenden fazla faiz alan 12 bankadan tazminat talebi Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine dayanmaktadır.

Kanun’un 57. maddesinde, “Her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur.”,

58. maddesinde ise “Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir. Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine,uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.” hükümleri bulunmaktadır.

12 bankanın hukuka aykırı ve birbirleriyle anlaşmalı eylemleri mahkeme kararıyla kesinleştiği için Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uğranılan zararın üç katı oranında tazminat almak mümkündür.

Ne Kadar Tazminat Alınabilir?

Rekabet Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucunda;

Konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15)
İhtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0,10)
Taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20) bir kartel uzlaşması (ortak faiz artırımı) söz konusudur.

Yukarıdaki baz puan oranlarına göre alınabilecek tazminata şöyle bir örnek verilebilir:

200 bin lira 120 ay vadeli konut kredisinin %1,0 faizle (serbest piyasa için kabul ettiğimiz faiz oranı) 344 bin 330 Türk Lirası geri ödemesi olacaktır. Ancak 12 bankanın “kartel faizi” eylemleri nedeniyle söz konusu kredinin %1,15 faizle (kartelden dolayı suni olarak belirlenen faiz oranı) 369 bin 759 Türk Lirası geri ödemesi olacaktır. Fazladan alınan faizin 200 bin liralık 120 ay vadeli konut kredisine krediye yansıyan tutarı, 25 bin 429 Türk Lirası’dır. İşte bu kartel faizinin oluşturduğu fark tutarının 3 katı oranında tazminat verileceği hesaplandığında, 200 bin lira kredi çeken bir vatandaşın 76 bin 287 Türk Lirası tazminat kazanılabilir.

Taşıt kredisinde ise kartel faizinin ortalama 0,12 olduğunu, yaklaşık 80 bin Türk Lirası tutarında 48 ay vadeli kredide kazanılacak miktarın 10 bin Türk Lirası civarında olacaktır.

Tazminat Talep Edilebilecek Bankalar Hangileri?

1. Akbank T.A.Ş. (AKBANK),

2. Denizbank A.Ş. (DENİZBANK),

3. Finans Bank A.Ş. (FİNANSBANK),

4. HSBC Bank A.Ş. (HSBC),

5. ING Bank A.Ş. (ING),

6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB),

7.Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARANTİ),

8.Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKBANK),

9. Türkiye İş Bankası A.Ş. (İŞ BANKASI),

10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKIFBANK),

11. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB),

12. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (ZİRAAT)

Hangi Kredi Türleri İçin Tazminat Davası Açılabilir?

Kredinin 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kullanılmış olması şartıyla kredi kartları, taşıt kredisi, konut kredisi, ticari krediler ve benzeri bütün hizmetler için bu 12 bankadan tazminat talebinde bulunmak mümkündür.

Tazminat Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Hukukumuzda tazminat davalarında zamanaşımı 10 yılla sınırlıdır. Bu durumda 21.08.2007 tarihinde kullanılan kredi hakkında tazminat davası 21.08.2017 tarihine kadar açılmalıdır.

Kimler Tazminat Davası Açabilir?

Yukarıda isimleri yer alan 12 bankadan tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, ticari kredi ve diğer kredi türlerinden birini 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, vakıflar, dernekler ve diğer kuruluşlar tazminat davası açabilecektir.

Alanında uzman hukukçu ekibimizle irtibata geçin, zaman kaybetmeden hakkınız olan tazminatı elde edin!

© Telif hakkı kartelfaiziade.com 'a aittir. Siteyi tasarlayan: minimative.com